Advokatfirman

Kornhall

Välkommen till
Advokatfirman Kornhall

Advokatfirman Kornhall är en mindre humanjuridisk byrå som erbjuder bred kompetens och stort engagemang inom våra specialområden.

Ledamot av Sveriges advokatsamfund

Varför välja oss?

I många tvister väljer du själv vem du vill anlita som ombud. Var noga med ditt val och välj en person som du känner förtroende för. Advokatfirman Kornhall kan erbjuda inte bara en bred kompetens utan också det viktiga engagemanget som ibland kan vara avgörande för utgången av en tvist.

Rättsområden

Advokatfirman Kornhall erbjuder kvalificerad juridisk rådgivning som berör privatpersoner angående familjerätt i form av frågor som rör vårdnad, boende, umgänge, underhåll, arv, testamenten, bouppteckningar, äktenskapsförord och bodelningar mellan både makar och sambor. Vidare biträder Advokatfirman Kornhall i frågor rörande fastigheter, köprättsliga tvister till exempel inom den så kallade ”hästjuridiken” och mycket annat. Advokatfirman Kornhall biträder även småföretagare i allehanda tvister rörande företagsverksamhet och ger rådgivning angående delägaravtal, upphandling med mera.

 

Här nedan kan du se alla rättsområden. Klicka på rubriken för att läsa mer om respektive område.

Vi som arbetar här

Rulla till toppen