Advokatfirman

Kornhall

Förvaltningsrätt

Förvaltningsrätt

Förvaltningsrätt avser tvister mellan enskilda personer och myndigheter, samt mellan företag och myndigheter. Sveriges förvaltningsdomstolar utgörs av förvaltningsrätten, kammarrätten och Högsta förvaltningsdomstolen. Även migrationsdomstolarna är en del av våra förvaltningsdomstolar. 

 

Vi företräder personer, företag och organisationer mot stat, kommun och landsting till exempel vid olika former av tvångsingripanden, LVU och LPT, frågor som rör tillståndsgivning, förbud mm.

 

I mål som rör frågor om tvångsvård förordnar domstolen ett offentligt biträde för den som tvångsvården avser. Ett offentligt biträde betalas av staten och ska tillvarata sin klients intressen och ge råd och stöd under processen.

 

Vi hjälper personer dels i mål om tvångsomhändertaganden enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) där barn och unga omhändertas dels i mål enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) dels i mål om psykiatrisk och rättspsykiatrisk vård (LPT och LRV).

Rulla till toppen