Advokatfirman

Kornhall

Hästjuridik

Advokatfirman Kornhall har särskild kompetens och stor erfarenhet av alla frågor med anknytning till det som brukar kallas ”hästjuridik”, med medarbetare som bedrivit hästverksamhet, tävlat och verkat inom olika intresseorganisationer och som har goda kontakter med veterinärvårdsbranschen, bland annat som sakkunnig åt Hästsektionen av Sveriges Veterinärförbund.

 

Vi agerar som ombud i tvister rörande hästjuridik i hela landet. Vi företräder såväl hästföretagare som privatpersoner. Vi biträder också i samband med köp och försäljningar med avtal för att tvister ska kunna undvikas.

 

Reglerna som används inom området hästjuridik är dels köplagen dels konsumentköplagen dels olika lagar som reglera olika typer av samägande, se nedan.

 

Köplagarna är dock framtagna för att reglera civilrättsliga tvister rörande döda ting, saker såsom vitvaror, maskiner, bilar med mera Levande djur passar sämre in i de här lagarna. Det tillkommer helt enkelt en komponent till då så mycket kan hända när en häst byter miljö, ryttare, utrustning och foder.

 

Till detta kan läggas att hållandet av ett levande djur för med sig såväl ett vårdansvar som betydande kostnader.

Köpekontrakt häst
Advokatfirman Kornhall tillhandahåller färdiga standardavtal gällande hästköp. Dessa kostar 250 kr för 2 exemplar och beställs via e-post med angivande av namn och adress och genom att betalningen swishas till 1232149250.

Att tänka på vid köp och försäljning av häst

Som säljare:
Var noga med att informera om allt du känner till om hästen. Om köparen informeras om tidigare skador och hur hästen bör tas om hand kan man undvika många framtida problem, inte minst för hästen. Många tvister uppstår när någon känner sig lurad. Var också noga med att informera om träningsupplägg med mera Det är av största vikt att hästen får bästa tänkbara övergång till den nya ryttaren. Mycket kan hända när en häst byter miljö, ryttare, underlag, foder och utrustning. 

Som köpare: 
Tänk igenom vilken kravlista du har avseende den nya hästen och avvik inte från denna. Kontrollera säljaren om det är möjligt. En seriös hästhandlare är ofta bättre än en okänd privatperson. Se till att hästen besiktigas ordentligt av en rutinerad hästveterinär. 

Om man funderar på att använda standardkontrakt, var noga med att du förstår allt och var noga med att stryka över det som inte är aktuellt så inget kan fyllas i efterhand. Kryssa inte i något du inte förstår, då är det bättre att skriva ett eget avtal.

Om det visar sig att det är något fel på den nya hästen är det väldigt viktigt att du omgående reklamerar till säljaren och att du bekräftar detta skriftligen, till exempel via e-post eller SMS. Det senare för att du ska kunna bevisa att du har avgivit en reklamation. En första så kallad neutral reklamation behöver inte innehålla detaljer utan det räcker med information om att det finns misstankar om fel och att detta kommer utredas vidare. Senare när man vet vad det är för fel ska man självklart informera även om detta och då samtidigt göra klart vilken påföljd man vill göra gällande, till exempel prisavdrag eller hävning av köpet.

Konsument eller näringsidkare
Skillnaden på köp från annan privatperson eller en näringsidkare är betydande. Man måste reklamera omgående vid köp enligt köplagen och har minst två månader på sig enligt konsumentköplagen. En annan skillnad är att det är en så kallad omvänd bevisbörda i sex månader när man köper från en näringsidkare. Säljaren måste då, om det har konstaterats ett fel, bevisa att detta fel inte fanns vid försäljningen. Detta kan vara svårt att göra i efterhand. 

Försäkring
Undvik att byta försäkringsbolag då det annars finns risk för att bolaget hävdar att felet fanns vid införsäkringen och då får man inte ut någon ersättning. 

Samägande av häst och sponsring
Att köpa en dyrare tävlingshäst är ofta inte möjligt om ryttaren inte sponsras på ett eller annat sätt. Det figurerar många olika avtal och typer av lösningar på marknaden och många avtal om samägande ingås mellan framgångsrika ryttare och deras sponsorer som kan vara uppfödare, hingsthållare eller ägare i form av såväl privatpersoner som olika typer av bolag.

 

Vår uppfattning är att en förutsättning för ett framgångsrikt samarbete är att det finns avtal som reglerar ansvar, kostnader och fördelningen av eventuella vinster. 

 

Det kan vara ett samägande utan vinstsyfte och då är det inte frågan om ett bolag. I händelse av tvist kan det leda till en försäljning enligt samäganderättslagen. I dessa fall kan en eventuell tvist leda till att tingsrätten efter ansökan om försäljning förordnar en person, oftast en advokat, som får i uppdrag att sälja hästen. Hur stor andel man äger spelar ingen roll utan en minoritetsägare kan framtvinga en försäljning. Detta leder till att det är viktigt att reglera samägandet i ett avtal även om man inte har ett vinstsyfte med samägandet.

 

När samägandet istället har ett vinstsyfte utan att det finns en juridisk person inblandad kan det handla om ett så kallat enkelt bolag. Ett enkelt bolag kan uppstå formlöst genom parternas avtal, t o m ett muntligt sådant, om samverkan. I ett enkelt bolag finns inget solidariskt ansvar mellan bolagsmännen. En delning av samägande i enlighet med reglerna för enkla bolag kan ske i form av att bolaget likvideras. Om  bolagsmännen har haft ett vinstsyfte omfattas tvist vid uppdelning av bolaget normalt inte av rättsskyddet i parternas respektive hemförsäkringen utan då kan försäkringsbolagen kräva att man har haft en företagsförsäkring. 

 

Ett samägande kan även ske i ett aktie- handels – eller kommanditbolag. För dessa bolagsformer finns det särskilda regelverk avseende såväl beskattning som delägarnas ansvar för bolaget. Sådana bolag är egna juridiska personer och måste som sådan teckna egen rättsskyddsförsäkring.

 

Det är av största vikt att välja rätt form av samägande och Advokatfirman Kornhall hjälper gärna till vid framtagandet av nödvändiga avtal och bistår även i händelse av att tvist har uppstått i samband med att ett samägande  av hästar ska upplösas.

Rulla till toppen