Advokatfirman

Kornhall

Våra rättsområden

Våra Specialområden

Advokatfirman Kornhall erbjuder kvalificerad juridisk rådgivning som berör privatpersoner angående familjerätt i form av frågor som rör vårdnad, boende, umgänge, underhåll, arv, testamenten, bouppteckningar, äktenskapsförord och bodelningar mellan både makar och sambor. Vidare biträder Advokatfirman Kornhall i frågor rörande fastigheter, köprättsliga tvister till exempel inom den så kallade ”hästjuridiken” och mycket annat. Advokatfirman Kornhall biträder även småföretagare i allehanda tvister rörande företagsverksamhet och ger rådgivning angående delägaravtal, upphandling med mera.

 

Här nedan kan du se alla rättsområden. Klicka på rubriken för att läsa mer om respektive område.

Kurser och föreläsningar

Advokaten Eva Kornhall föreläser en del främst inom Familjerättens område, t ex hos Atsub och olika kvinnojourer.

Eva Kornhall har även deltagit i ett seminarium med temat “När pappa slår mamma – om barnets verklighet” arrangerat av ROKS med psykolog Anna Norlén . 

 

Den 23 november 2016 medverkade Eva Kornhall som paneldeltagare på en konferens med temat “Våld och vårdnad”. Konferensen handlar bl.a. om att domstolarna blivit alltmer ”pappavänliga” och tar mindre hänsyn till våld som förekommit i relationen.

 

Den 16 februari 2017 föreläste Eva Kornhall tillsammans med Eva Diesen på ROKS konferens om våld och vårdnadstvister.

 

Under 2018 föreläste Eva Kornhall för landstingspersonal  på ämnet “Våldsoffrets röst i rättsprocessen – vad kan vårdpersonal göra för att stötta offer för våld och deras anhöriga?”. Vidare hölls ett antal föreläsningar angående den anmälningsskyldighet som föreligger vid misstanke om att ett barn far illa.

 

Under 2019 har Eva Kornhall haft en föreläsningsserie angående “Ekonomiskt våld” och till detta hörande frågor såsom säkerhet mm.

Vill du ha en föreläsning?

Om ni är intresserade av att höra mer och har ett behov av vidareutbildning inom er verksamhet kan vi skräddarsy en föreläsning som motsvarar det behov ni har.

Rulla till toppen